• zápis z jednání VV KKAS 11.1.2022 zde 
  • zápis z jednání VV KKAS 28.1.2021 zde 
  • pozvánka na VH KKAS 23.3.2021 zde - zveřejněno dne 16.2.2021
  • zápis z jednání VV KKAS 8.4.2021 zde 
  • zápis z jednání VV KKAS 13.5.2021 zde, příloha k zápis kontrolní měření zde
  • zápis z jednání VV KKAS 8.6.2021 zde
  • zápis z jednání VV KKAS 13.7.2021 zde
  • zápis z jednání VV KKAS 31.8.2021 zde
  • zápis z jednání VV KKAS 12.10.2021 zde
  • zápis z jednání VV KKAS 23.11.2021 zde
  • zápis z jednání VV KKAS 14.12.2021 zde

Volební valná hromada 23.3.2021, Chodov 

Zápis a usnesení z VH  /zatím s ohledem na situaci bez podpisů/

Přílohy: zpráva předsedy KKAS zde, zpráva revizora zde, zpráva o hospodaření zde, návrh rozpočtu na rok 2021 zde, prezenční listina zde, pozvánka zaslaná klubům 16.2.2021 zde

 

Valná hromada 10.3.2020, Chodov 

Zápis a usnesení VH /zatím s ohledem na situaci bez podpisů/ 

Další přílohy - zpráva předsedy KKAS zde, zpráva revizora zde, zpráva o hospodaření zde ,návrh rozpočtu na rok 2020 zde, prezenční listina str. 1 zde a str.2  zde, pozvánka zaslaná klubům KKAS zde

 

Valná hromada 19.3.2019

Usnesení z VH 19.3.2019

Přílohy z VH 19.3.2019 - zpráva předsedy, prezenční listina , zpráva o hospodaření, zpráva revizora 

Zápis a program VH 19.3.2019