- zápis z jednání VV KKAS ze dne 23.1.2023 zde

 • zápis z jednání VV KKAS 11.1.2022 zde 
 • pozvánka na VH KKAS 30.3.2022 zde
 • zápis z jednání VV KKAS 1.3.2022 zde
 • zápis z jednání VV KKAS 5.4.2022 zde
 • zápis, usnesení  z VH KKAS 30.3.2022 zde
 • zápis z jednání VV KKAS 3.5.2022 zde
 • zápis z  jednání VV KKAS 7.6.2022 zde
 • zápis z jednání VV KKAS 13.9.2022 zde
 • zápis z jednání VV KKAS 18.10.2022 zde
 • zápis z jednání VV KKAS 22.11.2022 zde
 • zápis z jednání VV KKAS 14.12,2022 zde  +  příloha rozhodnutí VV zde
 • zápis z jednání VV KKAS 28.1.2021 zde 
 • pozvánka na VH KKAS 23.3.2021 zde - zveřejněno dne 16.2.2021
 • zápis z jednání VV KKAS 8.4.2021 zde 
 • zápis z jednání VV KKAS 13.5.2021 zde, příloha k zápis kontrolní měření zde
 • zápis z jednání VV KKAS 8.6.2021 zde
 • zápis z jednání VV KKAS 13.7.2021 zde
 • zápis z jednání VV KKAS 31.8.2021 zde
 • zápis z jednání VV KKAS 12.10.2021 zde
 • zápis z jednání VV KKAS 23.11.2021 zde
 • zápis z jednání VV KKAS 14.12.2021 zde