Valná hromada 19.3.2019

Usnesení z VH 19.3.2019

Přílohy z VH 19.3.2019 - zpráva předsedy, prezenční listina , zpráva o hospodaření, zpráva revizora 

Zápis a program VH 19.3.2019

 

 

Valná hromada 10.3.2020, Chodov 

Zápis a usnesení VH /zatím s ohledem na situaci bez podpisů/ 

Další přílohy - zpráva předsedy KKAS zde, zpráva revizora zde, zpráva o hospodaření zde ,návrh rozpočtu na rok 2020 zde, prezenční listina str. 1 zde a str.2  zde, pozvánka zaslaná klubům KKAS zde