Všechny Stanovy ČAS a jejich součástí jsou i KASy, Jednací řád a volební řád KKAS je ke stažení i nahlédnutí na webu ČAS