Sportovní centrum mládeže

PROVÁDĚCÍ POKYN

2021 - 2024 ČPTM 

https://www.atletika.cz/_sys_/FileStorage/download/17/16910/scm-provadeci-pokyn-cptm-2021-2024.pdf