Halové dlouhodobé tabulky k 31.12.2021 


celá západočeská oblast - tedy Karlovarský a Plzeňský kraj dohromady

poděkování statistikovi Stanislavu Aubrechtovi za zpracování pro KKAS


  • Halové mužské a ženské složky zde