Průběžné tabulky našeho kraje v bězích od 100 m do 3000 m kategorie žen a mužů ke dni 14.7.2020 a dále také 60 m do 1500 m kategorie žáků a žákyň, prvních 15 míst 

https://www.facebook.com/Atletika-Karlovarsk%C3%A9ho-kraje-242608006399595