VH KKAS , termín 19.3.2019 v Chodově od 18,00 Restaurace u známých / Dvořákova ul. Chodov

Delegáti : Ostrov, Triatlet a Union Cheb - 2 delegáti

Ostatní kluby po jednom delegátu