Dlouhodobé tabulky k 31.12.2021 


celá západočeská oblast - tedy Karlovarský a Plzeňský kraj dohromady

poděkování statistikovi Stanislavu Aubrechtovi za zpracování pro KKAS


  • Mužské a ženské složky zde