Soutěžní brožura KKAS 2020 v elektronické podobě zde

V tištěné verzi byla brožura distribuována klubům. V případě, že má některý z klubů ještě zájem, kontaktujte předsedu KKAS, p. Jacka Přibáně.